Algemene voorwaarden Duo/Trio The Band

 

 1. Podium: Er dient een podium aanwezig te zijn van een goede, stevige constructie met een minimale afmeting van 4,5×2,5 meter. Een open ruimte met deze afmetingen op de vloer is ook akkoord. De voorkeur gaat uit naar een podium omdat dit meer uitstraling heeft.
 2. Stroomvoorziening: 2×16 ampère/220 Volt vrije groepen bij het podium. Alle stroomgroepen dienen vrij te zijn van andere stroomvoorzieningen. Ook dienen deze stroomgroepen voorzien te zijn van deugdelijke randaarde. De stroomvoorzieningen mogen nimmer onderbroken worden. Eventuele schade ontstaan aan apparatuur is voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Geluidsinstallatie: De geluidsinstallatie van “The Band” is geschikt voor een publiek tot maximaal 250 personen. Gelieve het aantal personen door te geven indien het publiek uit meer dan 250 personen bestaat.
 4. Bereikbaarheid: Het laden en lossen van geluidsapparatuur en instrumenten dient zo dicht mogelijk bij het podium plaats te vinden, en de route dient vrij te zijn van obstakels. Optredens dienen plaats te vinden op de begane grond, of er moet een goed toegankelijke lift zijn waarmee het materiaal van “The Band” verplaatst kan worden. De geluidsapparatuur en instrumenten van “The Band” kunnen niet per trap omhoog, is dit wel de bedoeling dan kan het optreden van “The Band” niet plaatsvinden. De afgesproken gage dient daarentegen wel te worden betaald.
 5. Kleedruimte: Er dient een (afsluitbare) kleedruimte aanwezig te zijn waar gedurende het optreden, bezittingen, kleding etc. door “The Band” kunnen worden achtergelaten.
 6. Aanwezigheid: Ongeveer 1,5 uur voor het optreden zal “The Band” aanwezig zijn en beginnen met de opbouw van de apparatuur. Circa 10 minuten voor aanvang zullen zij speelklaar staan. “The Band” beschikt over div. genres pauzemuziek,
 7. Locatie: Elke locatie waar “The Band” optreedt of verblijft dient tussen aankomst en vertrek redelijkerwijs verwarmd/gekoeld te zijn en absoluut tocht en vochtvrij.
 8. Consumpties: Contractant 2 draagt zorg voor de kosten van consumpties voor “The Band” en directe medewerkers. Vanwege het vroege vertrekken en de lange reistijden, worden warme voedzame maaltijden op prijs gesteld voor het optreden of gedurende de avond voor de bandleden.
 9. Schade door derden: Iedere schade, aangebracht aan apparatuur, instrumenten enz. van “The Band” veroorzaakt door gasten, medewerkers en of personeel van contractant 2, wordt door contractant 2 volledig vergoed, tegen taxatiewaarde van deze schade, en wel binnen 8 dagen nadat de schade is toegebracht, uit te betalen door contractant 2 aan “The Band”.
 10. BUMA/STEMRA: De eventueel verschuldigde BUMA/STEMRA- rechten komen voor rekening van contractant 2, die tevens voor de afdracht zorgdraagt. Dit is niet van toepassing op besloten feesten.
 11. Annulering: Bij een annulering van een afgesproken optreden/datum worden er kosten in rekening gebracht. Bij elke annulering na het ondertekenen van de overeenkomst door contractant 2, worden annuleringskosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen altijd 50% van de afgesproken gage. Bij afzegging binnen 6 weken voor het optreden wordt 75% van de gage in rekening gebracht. Bij afzegging binnen 4 weken voor het optreden wordt 85% van de gage in rekening gebracht. Bij afzegging binnen 2 weken voor het optreden wordt 100% van de gage in rekening gebracht. Bij elke annulering waarbij sprake is van overmacht en het feest of evenement wordt verzet naar een andere datum of ander tijdstip blijft de overeenkomst tussen opdrachtgever en The Band van kracht. In eerste instantie dient bij een annulering gezamenlijk gezocht te worden naar een alternatieve datum. Als beide partijen niet tot een alternatieve datum kunnen komen zullen de kosten van The Band moeten worden vergoed. Deze zijn 85% van de afgesproken gage. Overmacht dient door de opdrachtgever (contractant 2) zo spoedig mogelijk na het bekend worden schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan contractant 1. Contractant 1 beslist of er sprake is van overmacht. (Informeer eventueel naar mogelijkheden om deze kosten te verzekeren)
 12. Inprikken: Het zogenaamde inprikken (gebruik maken van het geluid van “The Band”) door andere artiesten dan “The Band” is mogelijk. Wij rekenen hier EU 75,00 exclusief 21% BTW inprikkosten per artiest voor.
 13. Parkeren: Er dient bij de locatie 1 parkeerplaats aanwezig te zijn. Als een optreden zich in het centrum bevindt komen de gemaakte parkeerkosten voor rekening van contractant 2.
 14. Rechten: Indien er blijkt dat door contractant 2 niet aan de algemene voorwaarden is voldaan behoudt “The Band” zich het recht voor om het optreden niet door te laten gaan. De afgesproken gage dient daarentegen wel te worden betaald.
 15. Wijzigingen in de voorwaarden: “The Band” is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. “The Band” zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van in werking treden is medegedeeld, treedt een wijziging jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging door “The Band” is medegedeeld.

Algemene voorwaarden Gewijzigd 25-06-2019